Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Author Archive

Gameshow ” Cầu Vồng Thương Hiệu ” bước vào trận tranh tài đầu tiên

15h30 ngày 1/10/2009 tại phòng B205 game tuần đầu tiên của “Cầu vồng thương hiệu” sẽ bắt đầu…  Read More →