Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Hội Trường » Thông báo mới dành cho các Trại KINH DOANH ở Hội trường

Thông báo mới dành cho các Trại KINH DOANH ở Hội trường

Có một số thông báo mới về Giấy phép Kinh Doanh và một số thay đổi trong vị trí của các trại kinh doanh, các đơn vị có trại kinh doanh chú ý nhé:

Banner_HoiTruong21nam

THÔNG BÁO MỚI

DÀNH CHO CÁC TRẠI KINH DOANH Ở HỘI TRƯỜNG

Hiện nay đang có một số trại kinh doanh chưa lấy bản cam kết cũng như giấy phép kinh doanh, nếu các trại này không lấy giấy phép kinh doanh thì sẽ không được kinh doanh ở Hội trường.

Có một số thay đổi trong vị trí kinh doanh của các trại từ KDB1-B2-B3-B4-B5-B6 đến kinh doanh KDC1-C2-C3-C4-C5-C6, yêu cầu đại diện các trại trên (12 trại) có mặt tại Văn phòng Đoàn p.B214 nhà bảy tầng vào lúc 15h00 Thứ Bảy ngày 12/12/2009.

Hiện tại yêu cầu triệu tập đã được gửi đến 8/12 trại kinh doanh nói trên và đã nhận được phản hồi, còn lại 03 trại kinh doanh chưa có thông tin liên hệ và 01trại đưa sai thông tin người chịu trách nhiệm.

Danh sách các trại kinh doanh chưa lấy cam kết – giấy phép kinh doanh:

STT

Tên đơn vị

Vị trí

Ghi chú

QB21C3 DKA5
QB22D3 KDA10
QB22E2 KDA11
SP21A1 KDB1
QB20G1 KDB3
QB21C4 KDB5

Danh sách các trại kinh doanh vị trí có thay đổi mà chưa liên hệ được:

STT

Tên đơn vị

Vị trí

Ghi chú

SP21A1 KDB1
QB20G1 KDB3
QB21C4 KDB5 Sai thông tin người chịu trách nhiệm.

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.915 lượt đọc

Leave a comment