Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "BEDPAN"

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN NHÓM BEDPAN

Bạn nào quan tâm tới nhóm BEDPAN hay www.dhthanglong.net và muốn gia nhập vào đội ngũ các sinh viên đang xây dựng và phát triển website thì hãy chú ý nhé!  Read More →

Kết quả thi tuyển CTV BEDPAN

Nhóm BEDPAN xin thông báo   6 bạn có tên sau đã chính thức cộng tác viên của nhóm : * Tổ kỹ thuật : 1. Trần Đức Mạnh – A08426 * Tổ viết bài : 2. Nguyễn Thùy Trang  – A10809 3. Nguyễn Hồng Phong – A14556  Read More →