Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "biên đảo quê hương"

Cuộc thi : “Sinh viên với biển đảo quê hương”

Ngày 2.11, tại Hà Nội,Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố cuộc thi “Sinh viên Việt Nam với biển, đảo quê hương”. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của sinh viên Việt Nam về vị trí chiến lược của biển, đảo...