Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "boss-tlu"

Hội thảo “Giao tiếp khác giới”

Bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp??? Đặc biệt là giao tiếp với người khác phái. Thiếu tự tin, thiếu tế nhị hay không nắm được tâm lí của người khác phái giao tiếp với mình… Đó là nguyên nhân gây nên trở ngại trong tình cảm cũng như công việc. Để có thể giảm bớt được khoảng cách đó, hãy đến tham...