Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "Cắm Trại"

Vẫn còn 10 trại ở Hội trường chưa có lớp nào sử dụng!

Hội trường 15 & 16/12 tới có rất nhiều điều thú vị, nếu lớp bạn chưa có trại thì hãy đọc kỹ thông báo này:  Read More →

THÔNG BÁO VỀ CẮM TRẠI TẠI HỘI TRƯỜNG 21 NĂM

Cắm trại – một hoạt động đã gắn liền với ngày kỷ niệm thành lập trường ĐH Thăng Long -15/12 hàng năm. Năm nay hoạt động cắm trại sẽ như thế nào, có những gì thay đổi, làm thế nào để cắm trại, quyền lợi của các bạn khi cắm trại?… hãy đọc kĩ thông báo dưới đây:  Read More →

THÔNG BÁO MỜI THẦU TRẠI KINH DOANH

Nếu bạn muốn thử sức kinh doanh của mình và tập thể lớp mình, hãy thử sức kinh doanh tại Hội trường 21 năm của ĐH Thăng Long, chưa có thống kê chính xác về lãi trong việc kinh doanh của các Trại Kinh doanh trong các hội trường trước, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có thống kê về lỗ trong kinh doanh ở Hội Trường....