Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "chao k22"

Liveshow Chào K22 của Đội SVTN Thăng Long

Sau đây là một vài thông tin về Liveshow Chào K22 của đội SVTN ĐH Thăng Long : Thời gian : 17h30 Thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2009 Địa điểm :  Giảng đường Grothendiek  Read More →