Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "co hoi va thanh dat"

Vài nét về SV đại học Thăng Long – những cơ hội và sự thành đạt

Cách đây gần 15 nǎm, tiếng trống khai trường của một trường đại học ngoài công lập đầu tiên trong cả nước và cả khối các nước XHCN đã vang lên trên đất Thǎng Long mở ra một hướng đi mới, một giai đoạn mới trong công tác giáo dục và đào tạo – đó là trường Đại học Dân lập Thǎng Long.  Read More →