Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "công khai thông tin"

Đại học Thăng Long công khai các thông tin về trường!

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, kể từ ngày 05/12/2009 Trường Đại học Thăng Long thường xuyên công bố các nội dung thực hiện Quy chế công khai của trường Một góc Đại...