Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "cong tac vien"

CLB Tiếng Nhật: Thông báo tuyển thành viên.

CLB VJSC được thành lập từ năm 2007 dưới sự bảo trợ của VJCC Hà Nội, JICA & Đại sứ quán Nhật Bản với mục đích tăng cường giao lưu giữa sinh viên hai nước Việt – Nhật và giúp sinh viên Việt Nam tìm hiểu các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.  Read More →
Tags: ,