Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "CTV"

Kết quả thi tuyển CTV BEDPAN

Nhóm BEDPAN xin thông báo   6 bạn có tên sau đã chính thức cộng tác viên của nhóm : * Tổ kỹ thuật : 1. Trần Đức Mạnh – A08426 * Tổ viết bài : 2. Nguyễn Thùy Trang  – A10809 3. Nguyễn Hồng Phong – A14556  Read More →