Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "đăng ký học"

Thông báo đăng ký thi lại, nâng điểm dành cho sinh viên khoá 23

Dưới đây là thông báo mới nhất của phòng Đào tạo về việc đăng ký thi lại, nâng điểm dành cho sinh viên khoá 23. Hình ảnh sinh viên K23 làm thủ tục nhập học vào ĐH Thăng Long  Read More →

Đăng ký học T.Anh không chuyên dành cho K22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng K22

Sau đây là: Thông báo về việc đăng ký học Tiếng Anh không chuyên dành cho khóa 22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng khóa 22. đăng ký học  Read More →

Thông báo cuối cùng về việc đăng ký học của khoa Quản lý

Đây là thông báo đã chỉnh sửa về đăng ký học và thi lại dành cho khoa Quản lý khóa 21 và các khoa còn lại khóa ≤ 21, các bạn chú ý nhé!  Read More →