Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "DHTL"

Đội Sinh viên tình nguyện và thủ lĩnh mới ^^

Đội Sinh viên tình nguyện trường ĐH Thăng Long cùng thầy Hiệu trưởng Phan Huy Phú Thủ lĩnh mới của Đội SVTN là ai? và kế hoạch sắp tới mà anh cùng các thành viên trong đội thực hiện là gì? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh và tìm hiểu về các hoạt động sắp tới của Đội SVTN nhé!  Read More →

Những sinh viên mới nghĩ gì về thầy cô của mình….

Tinh thần “tôn sư trọng đạo” đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong suốt bao nhiêu thế hệ người Việt  Read More →