Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "điểm trúng tuyển nguyện vọng 2"

Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 2 Đại học Thăng Long

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG Ký hiệu trường: DTL  Read More →