Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "festivalsinhvienthudo2010"

Festival Sinh viên Thủ đô 2010

Sáng nay 8-1 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, Thành đoàn – Hội Sinh viên Hà Nội đã khai mạc Festival Sinh viên Thủ đô 2010. Các sinh viên thực hiện bức tranh vẽ “Hà Nội mãi xanh”  Read More →