Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "fzone"

Có gì hot tại F-Zone M’klick TLU ?

F-Zone M’klick TLU là một chương trình của CLB Marketing M’klick Đại học Thăng Long. Đây là một chương trình mới được thành lập, nhiệm vụ chủ yếu của các bạn ấy là thực hiện chương trình chiếu phim hàng tuần tại Hội trường Tạ Quang Bửu Đại học Thăng Long cho các bạn sinh viên Thăng Long nói riêng cũng như... 
Tags: , ,