Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "H1N1"

“Liệu có phải H1N1 đã tràn vào Thăng Long???”

Gần đây, do sự bùng phát của dịch bệnh H1N1 quá nhanh và mạnh mẽ khiến cho rất nhiều trường đã phải cho học sinh, sinh viên nghỉ học.  Read More →
Tags: