Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "hien dai. hai dien."

Hiện đại – hại điện: hai mặt của một vấn đề ?

Liệu sự hiện đại có luôn đi cùng mặt trái của nó là những hạn chế không thể tránh khỏi ?  Read More →