Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "hien mau"

Hiến máu nhân đạo, còn hơn cả sự nhân đạo

Bạn đã bao giờ hiến máu chưa? Bạn nghĩ gì việc hiến máu???  Read More →