Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "hieu truong DHTL"

Thầy Hiệu trưởng trường ta

Nếu hỏi bất cứ một sinh viên nào trong trường Thăng Long rằng: “Theo bạn, ai là thầy giáo hiền nhất trường?” thì chắc rằng phải đến hơn 90% số sinh viên được hỏi sẽ trả lời rằng đó là thầy Phan Huy Phú – hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long.  Read More →