Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "hoatdongcuadoiSVTN"

Trung Thu cho em ^^

Sau hoạt động đón Tân sinh viên vừa qua (từ ngày 21/9 đến 25/9), sắp tới Đội SVTN còn có những hoạt động gì?  Read More →