Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "k group"

K Group, niềm đam mê của những người trẻ

-K Group. nghe tên lạ hoắc à… Cái gì vậy? -Biết K Group là cái gì không ? Đó là những câu trả lời được đưa ra để trả lời cho câu hỏi: ” Các bạn có biết K Group là gì không ?”. Vâng, khi được hỏi đến câu hỏi này. đa số các bạn đều trả lời như vậy, chỉ duy nhất có một người, một bạn nữ K22...