Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "k22"

Đăng ký học T.Anh không chuyên dành cho K22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng K22

Sau đây là: Thông báo về việc đăng ký học Tiếng Anh không chuyên dành cho khóa 22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng khóa 22. đăng ký học  Read More →

Hình ảnh K22 nhập trường

Sau đây là những hình ảnh trong ngày đầu tiên K22 làm thủ tục nhập trường:  Read More →

Phân công đón Tân sinh viên K22 của Đội SVTN

Đây là bản Phân công công việc đón Tân sinh viên K22 của Đội sinh viên Tình nguyện.  Read More →