Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "k22 nhap truong"

Hình ảnh K22 nhập trường

Sau đây là những hình ảnh trong ngày đầu tiên K22 làm thủ tục nhập trường:  Read More →