Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "khoa19"

SINH VIÊN KHÓA 19 NGHĨ GÌ VỀ CÁC MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG?

Theo đánh giá của các bạn khóa 19 thì dường như các môn học đại cương nhận được rất ít thiện cảm từ phía các bạn.Nhưng tại sao lại như vậy ?Một câu hỏi được đặt ra: Có phải các môn học quá khô khan tẻ nhạt đối với sinh viên hay do ý thức của sinh viên ?  Read More →