Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "khung xu ly vi pham"

Quy định mới đối với sinh viên

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1. Sinh viên khi đến trường phải đeo “Thẻ sinh viên” ở ngực áo phía trước; Phải gửi xe đúng nơi quy định; Vào lớp phải đúng giờ, hết giờ phải ra khỏi lớp, thực hiện đúng quy định tại Quy chế học vụ. 2. Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách lớp, môn học mới được tham dự...