Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "liveshow chao k22"

Liveshow Chào K22 của Đội SVTN Thăng Long

Sau đây là một vài thông tin về Liveshow Chào K22 của đội SVTN ĐH Thăng Long : Thời gian : 17h30 Thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2009 Địa điểm :  Giảng đường Grothendiek  Read More →