Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "mattrang"

Ý nghĩa của nước trên mặt trăng

Nước trên mặt trăng không phong phú và đa dạng như trên trái đất. Nó không thành biển hay sông, hồ. Thậm chí một cái ao nước nhỏ cũng không.  Read More →
Tags: