Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "Mùa hè xanh 2011"

Mùa hè xanh 2011 nóng bỏng của sinh viên Tình nguyện Thăng Long

Trong hai ngày 17-7 và ngày 21-7, hai Đội Tình nguyện của sinh viên tình nguyện Đại học Thăng Long đã lên đường thực hiện các chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên và xã Tân Nam, huyện Quang Bình, Hà Giang. Mùa hè xanh 2008 của Sinh viên tình nguyện Thăng Long tại xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn,...