Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "nghi hoc"

Thông báo nghỉ học thực hành tại Phòng máy Trường cũ

Thông báo mới nhất về việc học thực hành máy tính tại trường cũ: virus may tinh Bộ môn Tin học xin thông báo: Trong tuần từ 01/09/2009 đến 05/09/2009, nhà trường sẽ chuyển bàn ghế từ Phòng máy trường cũ sang trường mới. Do đó, các lớp thực hành sau đây sẽ nghỉ học thực hành trong tuần này: – Tin QL (Fox) 1.1...