Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "nghia cu cao dep"

Hiến máu nhân đạo, còn hơn cả sự nhân đạo

Bạn đã bao giờ hiến máu chưa? Bạn nghĩ gì việc hiến máu???  Read More →