Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "Nice"

Đại học Thăng Long – Đầu tư đào tạo nhân lực trình độ cao

Trường Đại học Thăng Long đang liên kết với Đại học Nice – Sophia Antipolis (đại học công lập danh tiếng hàng đầu của Pháp và châu Âu) xét tuyển học viên đào tạo nhân lực trình độ cao cho lĩnh vực xuất nhập khẩu quốc tế. GS. Toán học, Nhà giáo nhân dân Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học...