Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh"

Cùng tham dự “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đã thông qua Nghị quyết về công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009 – 2013. Nhằm cụ thể hoá và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của hội viên, sinh viên và các cấp Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh...