Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "svtn tl"

Chương trình “NGÀY HỘI NHỮNG TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN”

Với bề dầy lịch sử 22 năm không ngừng phát triển của trường ĐH Thăng Long., Đội SVTN  ĐH Thăng Long cũng đã có 12 năm xây dựng và phát triển đến ngày hôm nay. Để kỉ niệm 12 năm thành lập và phát triển, Đội SVTN Trường ĐH Thăng Long tổ chức đêm nhạc : “NGÀY HỘI NHỮNG TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN”. Chương trình... 

Phân công đón Tân sinh viên K22 của Đội SVTN

Đây là bản Phân công công việc đón Tân sinh viên K22 của Đội sinh viên Tình nguyện.  Read More →