Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "thang thanh nien"

Tháng 3 sinh viên Thăng Long có gì?

Thời điểm hiện tại là thời điểm đang có tương đối đông sinh viên Thăng Long đi học (trừ một số lượng sinh viên đăng ký học đợt 2 đang vào kỳ thi), vậy trong 2/3 thời gian còn lại của tháng ba, chúng ta sẽ có gì để tham gia?  Read More →