Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "thanhnienASEAN"

“Thanh niên ASEAN là tương lai cộng đồng ASEAN”

Phát biểu với các đại diện thanh niên ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, lãnh đạo các nước ASEAN rất coi trọng vai trò của thanh niên trong hợp tác ASEAN, “Thanh niên ASEAN là tương lai của cộng đồng ASEAN”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận tài liệu phát biểu của Đại diện thanh niên ASEAN  Read More →