Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "thay phu"

Thầy Hiệu trưởng trường ta

Nếu hỏi bất cứ một sinh viên nào trong trường Thăng Long rằng: “Theo bạn, ai là thầy giáo hiền nhất trường?” thì chắc rằng phải đến hơn 90% số sinh viên được hỏi sẽ trả lời rằng đó là thầy Phan Huy Phú – hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long.  Read More →

Nội dung chi tiết buổi Đối thoại với thầy hiệu trưởng

Như tin đã đưa,vào 8h sáng thứ 4 ngày 11/3/2009 vừa qua, nhóm BEDPAN đã thực hiện buổi “Đối thoại với thầy hiệu trưởng”.Trong suốt thời gian buổi nói chuyện,thầy Phan Huy Phú đã rất cởi mở và nhiệt tình trả lời hết các câu hỏi được đưa ra…… Vấn đề canteen : PV BEDPAN: Nội dung đầu tiên em xin...