Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "thaycotruongDHTL"

Những sinh viên mới nghĩ gì về thầy cô của mình….

Tinh thần “tôn sư trọng đạo” đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong suốt bao nhiêu thế hệ người Việt  Read More →