Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "thukhoa"

Họ đã tốt nghiệp thủ khoa năm học 2002-2003

Sánh vai cùng 98 Thủ khoa khác của các trường đại học, cao đẳng trong Thủ đô, Nguyễn Đức Hồi , Nguyễn Thị Thuý Nga , Trần Thị Phương Thảo , ba thủ khoa của Đại học Thăng Long bước lên bục nhận phần thưởng, bằng khen và vòng hoa dành cho người chiến thắng.  Read More →