Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "Tien sy Dang Kim Nhung"

Hiệu phó ĐHTL, Tiến sĩ Đặng Kim Nhung

Là sinh viên trong trường không ai là không biết đến cô, một Phó hiệu trưởng nhà trường, luôn tận tình với sinh viên,luôn được sinh viên yêu quý.Cô là ai?Cô là Tiến sỹ Đặng Kim Nhung.  Read More →