Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "tình nguyện"

Tình nguyện dã ngoại với Đội SVTN Thăng Long

Theo thông lệ hàng năm, cứ đến dịp tết dương lịch, Đội SVTN Trường Đại học Thăng Long lại lên đường thực hiện chiến dịch tình nguyện dã ngoại. Năm nay, điểm đến của đội là Trung tâm Bảo trợ Lao động Và Xã hội số 2 – nơi đã ghi lại nhiều những dấu ấn của đội vào những năm trước đó.  Read More →