Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "tot nghiep kho"

Tốt nghiệp ĐH Thăng Long, chuyện không đơn giản

Quầy mượn sách của thư viện trường ĐH Thăng Long hôm ấy bớt yên tĩnh hơn lệ thường một chút.  Read More →