Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "totnghiep"

Thông báo v/v thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung đợt 15/05/2010

Để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể xin việc làm được sớm nhất, phòng Đào tạo tiếp tục thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung cho những sinh viên thuộc diện sắp tốt nghiệp mà có các môn đã được tích luỹ vào học kỳ II đợt 1 năm học 2009 – 2010.  Read More →

Giải thích v/v thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp

GIẢI THÍCH V/v: Thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp  Read More →