Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "trại kinh doanh"

Thông báo mới dành cho các Trại KINH DOANH ở Hội trường

Có một số thông báo mới về Giấy phép Kinh Doanh và một số thay đổi trong vị trí của các trại kinh doanh, các đơn vị có trại kinh doanh chú ý nhé:  Read More →