Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "truongdaihocThangLong"

Cô Hoàng Xuân Sính và trường Đại học Dân lập đầu tiên

Không giống như các trường ĐH khác, ở Trường ĐH Thăng Long, SV sao nhãng học tập sẽ buộc phải thôi học. Cô Sính bộc bạch: “Nhà trường rất cần sinh viên, nhưng chỉ cần người nào muốn học, để trở thành những công dân tốt cho xã hội “. Chính vì sự nghiêm khắc, sâu sát của cô với việc học tập của...