Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác"

Sinh viên Thăng Long hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác”

Thực hiện Kế hoạch số 39 – KH/BCĐ ngày 06/01/2010 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”-  Thành phố Hà Nội, căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐH Thăng Long kêu gọi hưởng ứng...