Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "unghodongbaomientrung"

Chiếu phim gây quỹ ủng hộ Đồng bào miền Trung

“Chiếu  phim gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung” là một trong những hoạt động trong chương trình “CHUNG MỘT TẤM LÒNG-MIỀN TRUNG ƠI” của BCH Đoàn-Đội SVTN trường ĐH Thăng Long tổ chức để quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung. Một trái tim - một tấm lòng  Read More →