Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "vay toi truong"

Sinh viên – Chiếc váy và cuộc hành trình văn hóa

Gần đây,trên diễn đàn trang web thanglong.edu.vn bỗng rộ lên một topic bàn về cách ăn mặc của sinh viên Thăng Long.Trong đó,các bạn có đề cập đến “chiếc váy”….  Read More →