Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "vinaphone"

VinaPhone chính thức khai trương dịch vụ 3G

Đúng 16 giờ chiều nay, 12/10, mạng di động có điểm số cao thứ hai trong kỳ thi tuyển lấy giấy phép 3G – VinaPhone sẽ chính thức khai trương dịch vụ công nghệ 3G. Với việc chính thức tham gia “con tàu” 3G của VinaPhone, có thể nói, cánh cửa truy cập Internet đã được thực sự “mở rộng” đối với các... 
Tags: