Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin hoạt động sinh viên » Phân công đón Tân sinh viên K22 của Đội SVTN

Phân công đón Tân sinh viên K22 của Đội SVTN

Đây là bản Phân công công việc đón Tân sinh viên K22 của Đội sinh viên Tình nguyện.

Hình ảnh chào mừng K21 nhập trường tại trường mới (năm ngoái)

Hình ảnh chào mừng K21 nhập trường tại trường mới (năm ngoái)

Stt

Họ tên T2: 21/9 T3:22/9 T4:23/9 T5:24/9 T6:25/9

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

Nguyễn Trọng Thắng(MC)

12

12

Đặng Quỳnh Trang

1

2

1

2

1

12

Nguyễn Tố Linh

1

1

1

1

1

Nguyễn Anh Lan

2

12

12

12

2

1

12

12

Tạ Duy Kiên

12

2

12

2

1

1

12

12

12

Trần Huyền Nhung

1

12

2

1

1

12

2

Hoàng Văn Sang

12

12

1

12

Nguyễn Thị Thu Hương

A14081

2

1

1

2

12

Ngô Văn Thịnh

A13645

12

12

1

12

1

Ngô Ngọc Linh

A12709

12

12

2

Trần Mai Loan

A11121

1

1

12

1

Nguyễn Thu Hằng

A10746

1

1

12

1

Nguyễn Hoài Thành

2

12

1

1

12

2

2

Phượng ớt

12

12

12

Chi ốc

12

Vũ Nhật Tân

1

1

1

Hoàng Gia Đức

1

1

12

12

Phạm Hữu Thước

2

2

Nguyễn Thị Phượng

A13471

1

12

1

12

2

Nguyễn Thị Thùy Linh

A14120

12

12

2

1

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

A12677

2

1

2

1

1

12

1

12

Nguyễn Thang Phương Dung A12898

2

1

1

1

1

12

12

Bùi Thị Tú Anh

12

12

12

12

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

A14258

1

1

1

1

1

Lê Hoàng Anh

A13000

1

12

Đàm Hoàng Hùng

A12750

2

12

1

1

12

12

1

Phạm Việt Cường

A13258

2

1

1

1

Dương Ngọc Thúy

A13339

12

12

12

Nguyễn Thị Ngọc Lan

A13624

12

12

2

12

2

1

12

Nguyễn Chí Đăng

A13453

2

2

Phạm Tố Linh

A12886

12

Nguyễn Anh Tuấn

A11370

12

12

Vũ Lộc Yann

2

12

2

12

1

12

Phạm Việt Hoài

Cung Thanh Việt Anh

2

2

Vũ Diệu Linh

12

12

12

12

12

Đức Anh

12

2

1

1

1

2

1

1

2

Đặng Thị Khánh Ninh

A13740

12

12

Phó Thị Hương Giang

A13220

12

Đỗ Thị Thu Lan

A13878

12

12

Nguyễn Ngọc Anh

A12871

12

1

1

12

Bum

A13060

12

2

12

2

12

Nguyễn Thúy An

A10358

12

2

Mon péo

12

2

2

  1. 45.
MiChu

12

12

12

Ngân lép

Nhiếp Phong

1

2

2

2

2

Nguyễn Đình Hân

2

1

2

1

1

1

2

1

Đỗ Khánh Nam A14291

12

2

1

1

2

Đỗ Thị Ngọc A13988

12

12

12

Nguyễn Thị Hạnh

A14131

12

12

12

Ngô Lan Phương

A14049

12

12

12

Nguyễn Thị Bích An

A13687

2

1

12

12

Nghiêm T. Phương Thúy

1

2

1

Nguyễn Thị Vân Anh

12

1

12

1

Nguyễn Văn Điệp

12

1

12

1

Đỗ Đức Hiếu

12

12

1

12

1

1

12

12

Nguyễn Phương Tiệp

2

12

2

1

1

1

12

Tống Ngọc Thanh

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Cung Tiến Mạnh

2

12

1

12

12

Nguyễn Thị Minh Thu

A13874

12

12

Tham khảo: Hình ảnh K21 nhập trường lại Thư viện trường mới: http://www.diendan.dhthanglong.net/showthread.php?t=73

Tin đăng bởi: , Đã có: 4.890 lượt đọc

1 Response to " Phân công đón Tân sinh viên K22 của Đội SVTN "

  1. Không có tên mình trong danh sách nhỉ?

Leave a comment